Για την καθηγήτρια
και τον καθηγητή

Πόσες φορές δεν έχετε νιώσει την ανάγκη να διδάξετε τη Γραμματική από την αρχή!

Διαπιστώνετε καθημερινά ότι πολλοί μαθητές του λυκείου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην οργάνωση των κειμένων τους, εξαιτίας της έλλειψης βασικών γνώσεων για τη σύνταξη ακόμη και των πιο απλών προτάσεων.

Δεν είναι παράξενο λοιπόν που αισθάνεστε την ανάγκη να αρχίσετε πάλι από… την αρχή: Από το Όνομα και το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγόρημα, τη δομή και τα είδη των προτάσεων…

Στην επίπονη προσπάθειά σας, όμως, έχετε να αντιμετωπίσετε δύο προβλήματα: Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν αφήνει πολλά περιθώρια να ασχοληθείτε με τη διδασκαλία της Γραμματικής όσο χρόνο επιθυμείτε. Το δεύτερο είναι η διάθεση των μαθητών: Οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση ότι η Γραμματική αντιπροσωπεύει έναν κύκλο γνώσεων που έκλεισε στα γυμνασιακά τους χρόνια· πως "ό, τι ήταν να μάθουν από τη Γραμματική το έμαθαν".
Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ιστότοπου.

Χωρίς να υποκαθιστά το σχολικό εγχειρίδιο, δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον που θα βοηθήσει τους μαθητές σας να προσεγγίσουν τη Γραμματική από μιαν άλλη οπτική γωνία και να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι ένα βαρετά υποχρεωτικό μάθημα, αλλά κάτι πολύ πιο σημαντικό: Ένα σύνολο από αρχές, με βάση τις οποίες οργανώνουμε τις εμπειρίες και τη γλωσσική μας πραγματικότητα.

Ταυτόχρονα, τα σχεδιαγράμματα, οι εικόνες, και τα σχήματα μπορούν να διευκολύνουν το εκπαιδευτικό σας έργο, ώστε να κερδίσετε χρόνο από τη διδασκαλία της Γραμματικής και να επικεντρώσετε την προσοχή των μαθητών σας στο επόμενο στάδιο: Στην καλύτερη οργάνωση των κειμένων τους.
Για την οργάνωση αυτής της ενότητας, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα σχολικά εγχειρίδια της Γραμματικής και της Σύνταξης, η "Νεοελληνική Σύνταξις" του Αχιλλέα Τζάρτζανου, η "Γραμματική" του Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1993), του Αγαπητού Τσοπανάκη (1994), και της Ειρήνης Φιλιππάκη-Warburton (1998).

Στην προσπάθεια όμως να τονιστούν η επικοινωνιακή, λειτουργική, και γνωσιακή διάσταση της Γραμματικής, απαραίτητα βοηθήματα στάθηκαν η "Γραμματική" των Κλαίρη-Μπαμπινιώτη (1996), η "Λειτουργική Γραμματική" του M. Halliday (1994),  των M.A.K. Halliday και Christian M.I.M. Matthiessen (2004), και του T. Givon (1984, 1990), καθώς και τα έργα των W. Chafe (1994), M. Johnson (1987), R. Langacker (1995, 1996), M.Turner (1996), και G. Lakoff (1994, 1999).
M
M