Τα επιφωνήματα

Τη Μαφάλντα τη γνωρίζετε.
 
Γνωρίζετε επίσης την απέχθειά της για τις σούπες. Η χαρακτηριστική της έκφραση ήταν… μπλιαχ! Αυτό το "μπλιαχ" είναι επιφώνημα.

Τα επιφωνήματα είναι λέξεις, φράσεις (ή ακόμη και προτάσεις) που εκφράζουν έντονη συναισθηματική κατάσταση (θαυμασμό, απορία, πόνο, αηδία, ευχή, έπαινο, ειρωνεία, αγωνία κτλ):
 
Μπράβο! Ωχ! Μπλιαχ! Εμπρός! Μπα! Ποπό! Θεέ μου! Παναγία μου!

Εκτός όμως από τις λέξεις υπάρχουν και φράσεις με επιφωνηματικό χαρακτήρα. Αυτές οι φράσεις-προτάσεις ονομάζονται επιφωνηματικές.

•   Σαν τα χιόνια!
•   Καλώς τον!
•   Δεν το πιστεύω!
•   Αν είναι δυνατόν!
•   Δεν μπορεί!
•   Μα την πίστη μου!
M
M