Αυτή η ενότητα την ενότητα περιλαμβάνει --εκτός από την αφιέρωση-- έναν πρόλογο για την καθηγήτρια, τον καθηγητή, και τον αναγνώστη.

Περιλαμβάνει όμως και την "Εισαγωγή σε μια Γραμματική για Ταξιδιώτες". Η Εισαγωγή αποτελεί πρόσκληση και πρόκληση για τους αναγνώστες που τολμούν να δοκιμάσουν την αντοχή τους στην περιπέτεια.

Καλή αρχή λοιπόν.

Εισαγωγή

 

Περιεχόμενα
Α΄ Μέρους

Το Α΄Μέρος της Γραμματικής για Ταξιδιώτες καλύπτει τα Μέρη του Λόγου ή τις κατηγορίες των λέξεων, με βάση τις οποίες σχηματοποιούμε γλωσσικά τις εμπειρίες μας και δίνουμε νόημα στα πρόσωπα, στα αντικείμενα, στις καταστάσεις, και στα γεγονότα.

Το Α΄Μέρος αποτελεί το στατικό τμήμα της Γραμματικής.
Στόχος του είναι  να μας γνωρίσει τα δομικά υλικά με τα οποία δημιουργούμε τις σημασίες και τα νοήματα.

Περιεχόμενα
Β΄ Μέρους

Το Β΄Μέρος της Γραμματικής για Ταξιδιώτες αντιπροσωπεύει το δυναμικό τμήμα της Γραμματικής. Μεταβαίνει από τη λέξη στη φράση. Από τη φράση στην πρόταση, και από την πρόταση στην περίοδο και στο κείμενο.

Εδώ η Γραμματική αντιμετωπίζεται ως μέθοδος που μας βοηθά να ερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουμε τη φυσική και την κοινωνική πραγματικότητα.