Βιβλία

Οδηγός για την Έκφραση-ΈκθεσηΤο βιβλίο για τη Θεωρία της Γ΄Λυκείου που άλλαξε ριζικά τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης της Έκφρασης-Έκθεσης.

Για την καθηγήτρια και τον καθηγητή αποτελεί έναν Οδηγό που διευκολύνει τη διδασκαλία και ενισχύει τη συνεργασία με τους μαθητές.

Η αποσαφήνιση της θεωρίας, τα πλούσια παραδείγματα, οι ασκήσεις, και οι Υποδειγματικές Απαντήσεις μετατρέπουν τον Οδηγό σε σύμβουλο επιτυχίας!

Θεωρία Γ΄ Λυκείου

Οδηγός για την Έκφραση-Έκθεση Γ΄ Λυκείου
 
Α΄Τόμος

Μια νέα  Διδακτική Προσέγγιση
στην οργάνωση των επιχειρημάτων και στη Δημιουργική Γραφή.

Ο Α΄ Τόμος καλύπτει τις Θεματικές Ενότητες της Γ΄ Λυκείου, με κείμενα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Εξετάσεων.

Ιδέες και Επιχειρήματα
για την Έκφραση-Έκθεση

Β΄Τόμος

Ο Β΄ Τόμος  περιέχει όλες τις Ενότητες της Β΄ Λυκείου.

Τα κείμενα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών αυτής της τάξης, και τους εξοικειώνουν μεθοδικά με τα οργανωμένα επιχειρήματα.
Ιδέες και Επιχειρήματα για την Έκφραση-Έκθεση Β΄ τόμος
Ιδέες και Επιχειρήματα για την Έκφραση-Έκθεση Α΄ τόμος

Η Λειτουργία της Παραγράφου

Παράγραφος: Η Δομή και
η Λειτουργία της"Το βιβλίο του Άρη Γιαβρή αποτελεί μια εμπεριστατωμένη και εξαιρετικά παρουσιασμένη απόδειξη του ότι η παράγραφος είναι δομικό στοιχείο, αλλά και μικρογραφία οποιουδήποτε κειμένου.

Αποτελεί, ως εκ τούτου, πολύτιμο εργαλείο στα χέρια οποιουδήποτε θέλει να γράφει σωστά, αλλά και να σχολιάζει με επιχειρήματα τα γραπτά των άλλων".

Σταυρούλα Tσούπρου, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24/1/2006
Παράγραφος: Η Δομή και η Λειτουργία της

Η Στίξη
στη Γραπτή Επικοινωνία

Η έκδοση του 2005Η Στίξη στη Γραπτή Επικοινωνία έχει ενταχθεί στη Βιβλιογραφία Αναφοράς του Διοργανικού Εγχειριδίου Σύνταξης Κειμένων για την Ελληνική Γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η στίξη, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, δεν θεμελιώνεται σε κανόνες, αλλά στις υφολογικές μας επιλογές!
Η Στίξη στη Γραπτή Επικοινωνία
Η Στίξη στον Γραπτό Λόγο

Η Στίξη
στον Γραπτό Λόγο

Η έκδοση του 2013Πώς επηρεάζουν τα σημεία στίξης το νόημα και την επικοινωνία.

Το βιβλίο εκδόθηκε από την εφημερίδα "Το Βήμα" στη σειρά Μικρή Χρηστική Βιβλιοθήκη για τη Γλώσσα, και αποτελεί βελτιωμένη επανέκδοση του 2005.
Γλωσσικές Δεξιότητες για όλους

Γλωσσικές Δεξιότητες

Γλωσσικές Δεξιότητες για όλους!Οι Γλωσσικές Δεξιότητες αποτελούν ένα βιβλίο-αφορμή ή αφετηρία για όλους εμάς που νιώθουμε την ανάγκη να δοκιμάσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τις γνώσεις μας σε θέματα γλώσσας.

Το βιβλίο περιέχει 534 ασκήσεις και 9 τύπους ερωτήσεων, που μας βοηθούν:

  Να δοκιμάσουμε ένα μέρος των γνώσεών μας.
  Να εντοπίσουμε τα σημεία στα οποία πιθανόν υστερούμε, και
  Να επιβεβαιώσουμε τη γλωσσική μας επάρκεια.
Γλωσσικές Ασκήσεις για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου

Γλωσσικές Ασκήσεις
για το Γυμνάσιο

Γλωσσικές Ασκήσεις για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου!Στόχοι των Γλωσσικών Ασκήσεων είναι:

  Να αξιολογήσουν οι μαθητές τη γνώση τους για τα θέματα που διδάχτηκαν στην τάξη τους, και 

  Να τους προετοιμάσει για το γνωστικό υλικό που θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη τάξη.

  Να ανταποκριθούν τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της Έκφρασης-Έκθεσης της Α΄ τάξης του Λυκείου.

Οι 27 Ενότητες του βιβλίου καλύπτουν όλα τα κεφάλαια των σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου.
M
M