Ιδέες και Επιχειρήματα
για την Έκφραση-Έκθεση

Ιδέες και Επιχειρήματα για την Έκθεση-Έκφραση Α΄ Τόμος

Ιδέες και Επιχειρήματα:
Α΄ Τόμος, Γ΄ Λυκείου

Ιδέες και Επιχειρήματα:
Β΄ Τόμος, Β΄ Λυκείου

Ιδέες και Επιχειρήματα για την Έκθεση-Έκφραση Β΄ Τόμος
 

Μια νέα Διδακτική Πρόταση
Αυτή η νέα διδακτική πρόταση διακρίνεται κατ' αρχάς από την ίδια την τυπογραφική οργάνωση και τη δομή των δύο βιβλίων.

Πρόκειται για βιβλία δυναμικά, που προσαρμόζονται στους διδακτικούς προσανατολισμούς της καθηγήτριας ή του καθηγητή, αλλά και στις πολλαπλές απαιτήσεις των μαθητών.

Το "Ιδέες και Επιχειρήματα" περιλαμβάνουν κείμενα κλιμακούμενου βαθμού αναγνωσιμότητας (δυσκολίας).

Αυτό σημαίνει η καθηγήτρια ή ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα κείμενα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.
Τρεις διαφορετικοί τρόποι ανάγνωσης!

Στον πρώτο τόμο του "Ιδέες και Επιχειρήματα" αφιερώνεται ειδικό κεφάλαιο με τίτλο "Πώς μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα του βιβλίου".

Είναι ένα κεφάλαιο έξι (6) σελίδων, που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναγνώσουμε --άρα και να αξιοποιήσουμε-- το περιεχόμενο των δύο βιβλίων.

Προτείνουμε μάλιστα τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης.

Ο πρώτος τρόπος ανάγνωσηςΕστιάζει στους βασικούς όρους, γύρω από τους οποίους αρθρώνονται οι πιο σημαντικές έννοιες κάθε παραγράφου.


Ο δεύτερος τρόπος ανάγνωσηςΑφορά τους πλαγιότιτλους. Διαβάζοντάς τους διαδοχικά, ο μαθητής μπορεί να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών ιδεών του κειμένου. 

Ο τρίτος τρόπος ανάγνωσηςΠροσφέρει μια πολύ σημαντική δυνατότητα: Προσέχοντας τους όρους που καταγράφονται με έντονα γράμματα, οι μαθητές μας μπορούν να οργανώσουν το Θεματικό Λεξιλόγιο κάθε ενότητας --δηλαδή τις έννοιες που είναι αναγκαίες για τον σχηματισμό επιχειρημάτων τους (εικόνα 1).

Εξοικείωση με την παιδεία
του γραπτού λόγουΟ σημαντικότερος στόχος του "Ιδέες και Επιχειρήματα" είναι να εξοικειώσει τους μαθητές μας με την παιδεία του γραπτού λόγου.

Αυτό τον στόχο εξυπηρετεί η μεγάλη ποικιλία ερωτήσεων και ασκήσεων που συνοδεύουν τα κείμενα.

Αυτό σημαίνει ότι η καθηγήτρια ή ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει τις ασκήσεις γραφής περιορισμένων ή εκτενέστερων κειμένων, που διατηρούν το ευχάριστο κλίμα μέσα στην τάξη, κεντρίζουν και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών τους.
Εικόνα 1: Ο τρίτος τρόπος ανάγνωσης των κειμένων στους δύο τόμους του "Ιδέες και Επιχειρήματα". Η εικόνα προέρχεται από την εισαγωγή του Α΄ τόμου, σελίδες 18-20.
Ο τρίτος τρόπος ανάγνωσης

Η δομή των Θεματικών Ενοτήτων
Χαρακτηριστικό της νέας διδακτικής πρότασης είναι η δομή κάθε Θεματικής Ενότητας, η οποία περιέχει:

1.   Βασικό Λεξιλόγιο, με τους ορισμούς των βασικών εννοιών της Θεματικής Ενότητας.

2.   Κείμενα, που συγκροτούν τον κορμό της Θεματικής Ενότητας. Όλα τα κείμενα συνοδεύονται από ερωτήσεις. 

3.   Προεκτάσεις: Κείμενα που βοηθούν τον αναγνώστη να γνωρίσει και άλλες διαστάσεις της Θεματικής Ενότητας.

4.   Ιδέες: Ξένες απόψεις και χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να ενταχθούν οργανικά στα κείμενα των μαθητών.
5.   Επιχειρήματα, που αποτελούν το θεμέλιο για τη συγγραφή οργανωμένων παραγράφων.

6.   Ασκήσεις και Θέματα: Βρίσκονται στο τέλος κάθε Θεματικής Ενότητας.

7.   Υποστηρικτικό Λεξιλόγιο, που περιέχει:
8.   Το γνωρίζετε; Εδώ, παρουσιάζονται πληροφορίες για έννοιες, πρόσωπα και γεγονότα, που θα διευρύνουν τον γνωστικό ορίζοντα και προσφέρουν χρήσιμο υλικό για τον εμπλουτισμό των επιχειρημάτων.

9.   Πλοηγός. Βρίσκεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Είναι ένας χρήσιμος οδηγός για το διάβασμά μας, που μας προσανατολίζει, ώστε να γνωρίζουμε σε ποιο σημείο του βιβλίου / του κόσμου των εννοιών βρισκόμαστε, από ποια Θεματική Ενότητα ερχόμαστε και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε..

10.   Διαρθρωτικό κείμενο. Πρόκειται για κείμενο-κριτήριο που συνδέει τη Θεματική Ενότητα που διαβάσατε με την επόμενη ή τις επόμενες. Ας μην ξεχνάμε ότι στον κόσμο των εννοιών δεν υπάρχουν κενά --όλες συνδέονται μεταξύ τους!
•  Δημιουργικό λεξιλόγιο  (ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα) από τα κείμενα της Θεματικής Ενότητας. Με τις λέξεις αυτές, μπορούμε να πλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας και να τις αξιοποιήσουμε στα δικά μας κείμενα. 

  Διαρθρωτικές λέξεις-φράσεις, που προέρχονται από όλα τα κείμενα της Θεματικής Νεότητας.

Τα σύμβολα στο "Ιδέες και Επιχειρήματα"
Τα σύμβολα στους δύο τόμους του "Ιδέες και Επιχειρήματα" είναι χαρακτηριστικά της πρωτοτυπίας που τους διακρίνει.

Χωρίς να παρεκκλίνουν από τον στόχο τους, τα δύο αυτά βιβλία, υπερβαίνουν την τυποποίηση και μετατρέπονται σε τόπο συνάντησης της δημιουργικότητας και της αποτελεσματικότητας.
Ερωτήσεις
Ιδέες και σενάρια
Γλωσσικά παιχνίδια
Ρητορικός αγώνας
Διαρθρωτικό κείμενο
Πλοηγός
Ερωτήσεις που συνοδεύουν όλα
τα κείμενα και
τα Κριτήρια.
Ιδέες και σενάρια για πρωτότυπες Ασκήσεις και Ερωτήσεις.
Προτάσεις για Ρητορικούς Αγώνες μέσα στην τάξη.
Γλωσσικά παιχνίδια που καλλιεργούν τον συναγωνισμό και βελτιώνουν τις γλωσσικές δεξιότητες.
Διαρθρωτικά κείμενα: Κείμενα που συνδέουν κάθε προηγούμενη με την επόμενη Ενότητα. 
Πλοηγός: Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, για να συνδέει λογικά τις Θεματικές Ενότητες.
Συγγραφείς του βιβλίου είναι ο Άρης Γιαβρής και ο Θεόδωρος Στουφής.
Ιδέες και Επιχειρήματα: Ρητορικοί Αγώνες
Ιδέες και Επιχειρήματα: Γλωσσικά Παιχνίδια
Σύμβολα: Ρητορικοί Αγώνες
Σύμβολα: Γλωσσικά Παιχνίδια

Πρωτότυπες ερωτήσεις
και παιχνίδια

Πρόσκληση σε ρητορικό αγώνα

Γλωσσικά παιχνίδια

M
M