Έκθεση

Πώς αξιοποιούμε τις 3 ώρες
της εξέτασης
Ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες, δηλαδή 180 λεπτά.

Πρώτη πρόταση   30 λεπτά για την Περίληψη
   100 λεπτά (1 ώρα και 40 λεπτά) για την Έκθεση
   50 λεπτά για όλες τις άλλες ερωτήσεις

Μπορούμε βέβαια να διαφοροποιήσουμε τη διάρκεια γραφής της Έκθεσης αυξάνοντάς την κατά 10 λεπτά.

Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα 10 λεπτά πρέπει να αφαιρεθούν μάλλον από τον χρόνο που θα αφιερώσουμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις.


Δεύτερη πρόταση   30 λεπτά για την Περίληψη
   110 λεπτά (1 ώρα και 50 λεπτά) για την Έκθεση
   40 λεπτά για όλες τις άλλες ερωτήσεις

Τρίτη πρόταση   40 λεπτά (το πολύ) για την Περίληψη
   100 λεπτά (1 ώρα και 40 λεπτά) για την Έκθεση
   40 λεπτά για όλες τις άλλες ερωτήσεις

Ας μην ξεχνάμε ότι η χρονική διάρκεια και στις τρεις προτάσεις είναι ενδεικτική.

Λιγότερο από 3 ώρες...Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι ο πραγματικός χρόνος είναι λιγότερος από 3 ώρες!

Η μετάβαση από τη μια σελίδα στην άλλη, η διόρθωση ενός λάθους και τόσες άλλες --φαινομενικά ασήμαντες-- δραστηριότητες μάς αφαιρούν χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός χρόνος για δημιουργική σκέψη και γράψιμο που μας απομένει μειώνεται.

Ποια πρόταση επιλέγουμε;Απόλυτη απάντηση δεν υπάρχει. Επιλέγουμε την πρόταση που αρμόζει στις προσωπικές μας δυνατότητες και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε την Περίληψη, την Έκθεση και τις υπόλοιπες ερωτήσεις.

Αν, για παράδειγμα, έχουμε συνηθίσει να ολοκληρώνουμε την Περίληψη σε 35 έως 40 λεπτά, θα ήταν προτιμότερη η τρίτη πρόταση. 

Πάντως, όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις των Εξετάσεων ή ο βαθμός δυσκολίας  των ερωτήσεων, του κειμένου ή της έκθεσης, χρειάζεται να έχουμε εξοικειωθεί (κατά τη διάρκεια των διαγωνισμάτων προετοιμασίας) με τα χρονικά όρια που παρουσιάζονται στις τρεις προηγούμενες προτάσεις.
 

Με ποια σειρά απαντάμε
στις ερωτήσειςΗ αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μοναδική απάντηση.

Ας αρχίσουμε λοιπόν με τρεις  βασικές προϋποθέσεις:

1.   Διαβάζουμε όλες τις ερωτήσεις!

2.   Θυμόμαστε ότι τα χρονικά διαστήματα για την Περίληψη, τις ερωτήσεις και την Έκθεση είναι σαφή και σχεδόν ανελαστικά.

3.   Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξετε τη δοκιμασμένη σειρά με την οποία απαντάτε --υπό τον όρο ότι έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα.
Έχοντας γράψει αρκετά οργανωμένα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σας, θα έχετε εντοπίσει  σε ποιες ερωτήσεις χρειάζεστε περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο, και σε ποιες απαντάτε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι ανάγκη βέβαια να διαβάσετε όλες τις ερωτήσεις.

Ακολουθώντας λοιπόν τις οδηγίες της καθηγήτριας ή του καθηγητή σας, η τελική απόφαση είναι αποκλειστικά δική σας.

Γιατί πρέπει να διαβάζουμε
όλες τις ερωτήσεις
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται όλο και πιο συχνά το εξής φαινόμενο:

Οι υποψήφιοι δεν διαβάζουν --αρνούνται να διαβάσουν--  όλες τις ερωτήσεις που καταγράφονται στο φύλλο των Εξετάσεων!

"Προσωρινή Περιφερειακή Τύφλωση"Η  δικαιολογία που προβάλλουν δεν φαίνεται βάσιμη: Δε θέλουν "να αγχωθούν", όπως λένε, διαβάζοντας μια ερώτηση που πιθανόν δεν γνωρίζουν.

Οπότε, επιβάλλουν στην όρασή τους ένα είδος "προσωρινής περιφερειακής τύφλωσης", ώστε το βλέμμα τους να μη "συναντηθεί" με τις επόμενες ερωτήσεις.

Παρ' όλο που η τακτική αυτή δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, πολλοί υποψήφιοι την υιοθετούν, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι διατρέχουν τον κίνδυνο να συναντήσουν ερωτήσεις που αρνήθηκαν να διαβάσουν και οι οποίες  απαιτούν περισσότερο χρόνο ή πιο καθαρό μυαλό για την αντιμετώπισή τους.

Η λύσηΔιαβάζουμε όλες τις ερωτήσεις:

Έτσι γνωρίζουμε από την αρχή:

   Ποιες ερωτήσεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εύκολα.

   Ποιες ερωτήσεις χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

   Ποιες ερωτήσεις θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο.

Γράφοντας Έκθεση στο σπίτι
Η συγγραφή της Έκθεσης στο σπίτι δεν εντάσσεται στις πλέον αγαπημένες δραστηριότητες. Πολλές φορές, ωστόσο, νιώθουμε ότι πρέπει να "γράψουμε έκθεση", ακόμη και αν η διάθεσή μας προβάλλει σθεναρή αντίσταση.

Η κούραση της ημέρας, το άγχος της επίδοσης, οι υποχρεώσεις απέναντι στα άλλα μαθήματα --σε συνδυασμό, πολλές φορές, με την άρνηση για το μάθημα της Έκθεσης-- οδηγούν μηχανικά το στυλό πάνω στη λευκή σελίδα...

Και τα αποτελέσματα: Παράπονα από την καθηγήτρια ή από τον καθηγητή. Στενοχώρια και λύπη για σας.
3. Το σχεδιάγραμμα


Πριν αρχίσετε τη συγγραφή της Έκθεσης, αφιερώστε 10 λεπτά για να οργανώσετε ένα σχεδιάγραμμα της πορείας που θα ακολουθήσετε --με βάση τα ζητούμενα που περιέχει το θέμα.

Όταν γνωρίζουμε πού θέλουμε να φτάσουμε, η διαδρομή φαίνεται πολύ πιο σύντομη.

4. Προσωρινό STOP στα μηνύματα


Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του κειμένου σας, διακόψτε την επικοινωνία του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσο επώδυνο και αν σας φαίνεται αυτή η πρόταση, έχει αποδειχθεί ότι αυτοί
οι μικροί ήχοι που ειδοποιούν για την άφιξη ενός νέου μηνύματος αποσπούν ανεπανόρθωτα την προσοχή μας.

Μερικές προτάσεις1. Η αρνητική διάθεση


Συζητήστε με την καθηγήτρια ή με τον καθηγητή σας για την αρνητική διάθεση που σας καταλαμβάνει όταν πρόκειται να γράψετε Έκθεση.

Ανακαλύπτοντας την αιτία ή τις αιτίες της δυσθυμίας σας, είναι πιθανό να αλλάξετε στάση απέναντι σ' αυτό το μάθημα.

2. Ένας μόνο στόχος


Ζητήστε από την καθηγήτρια ή από τον καθηγητή σας να επιλέξει την πιο σημαντική παράλειψη της τελευταίας σας Έκθεσης.

Έτσι, στην επόμενη Έκθεση, θα έχετε να πετύχετε έναν μόνο συγκεκριμένο στόχο.
5. Μουσική για το διάβασμα


Áí Ý÷åôå óõíçèßóåé íá áêïýôå ìïõóéêÞ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõããñáöÞò ôùí ÅêèÝóåþí óáò, áðïöýãåôå ôñáãïýäéá ìå óôß÷ïõò åðåéäÞ æçôïýí áðü ôçí áêïÞ óáò íá ôá ðñïóÝîåé.

ÐñïôéìÞóôå ôçí ïñãáíéêÞ (instrumental) ìïõóéêÞ ðïõ óõìâÜëëåé ðïëý ðåñéóóüôåñï óôçí áõôïóõãêÝíôñùóÞ óáò.

Áí ðñïôéìÜôå êëáóéêÞ ìïõóéêÞ, áîéïðïéÞóôå ôï tablet Þ ôï êéíçôü óáò ãéá íá áêïýóåôå "ìïõóéêÞ ãéá ôï äéÜâáóìá". 

Ïé QR Êþäéêåò ðïõ âëÝðåôå èá óáò ìåôáöÝñïõí áìÝóùò óôçí êëáóéêÞ ìïõóéêÞ ðïõ åíéó÷ýåé ôçí áõôïóõãêåíôñùóÞ óáò.
Classical Music
for Studying and Concentration
Music for Reading
6. Με το φως της μέρας!


Ακόμη και αν νιώθετε ότι το βραδυνό σας διάβασμα είναι περισσότερο αποδοτικό, δοκιμάστε να γράψετε την Έκθεσή σας με το φως της μέρας.

Βρείτε την ημέρα που έχετε πιο ελαφρύ πρόγραμμα, και γράψτε το κείμενό σας. Είναι πιθανό να διαπιστώσετε ότι η διάθεσή σας για γράψιμο είναι πολύ καλύτερη.

7. Τι να αποφύγετε


Μην αποφασίζετε να γράψετε την Έκθεσή σας μετά από το διάβασμα μαθημάτων που απαιτούν απομνημόνευση.

Η κόπωση που προκαλεί αυτή η διαδικασία δεν ενεργοποιεί εύκολα τη δημιουργική σας σκέψη.

8. Διάλειμμα


Αν θέλετε να κάνετε διάλειμμα κατά τη διάρκεια της συγγραφής του κειμένου σας, τοποθετήστε το μεταξύ της απάντησης στο πρώτο και στο δεύτερο ζητούμενο.

Φροντίστε μόνο το διάλειμμα να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά.
9. Η ευφυΐα σας


Η συγγραφή της Έκθεσης είναι ίσως η μοναδική "υποχρέωση" που σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε ταυτοχρόνως την ευφυΐα και το χιούμορ σας.

Γράφοντας, δημιουργείτε ένα μικρό σύμπαν. Με τις δικές σας λέξεις. Με τις δικές σας σημασίες.

Ένα έξυπνο σχόλιο, μια ήπια ειρωνεία, ένα εύγλωττο σχήμα λόγου, ένα ασυνήθιστο επίθετο, ένα ρήμα που γεννά αμέσως εικόνα: Αυτά είναι μερικά από τα γνωρίσματα που αποκαλύπτουν το προσωπικό ύφος.

10. Η καλή διάθεση


Η συγγραφή ενός κειμένου ποτέ δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Είναι όμως μια από τις δραστηριότητες που αναπνέουν το απαλό αεράκι της σκέψης σας.

Η καλή διάθεση, λοιπόν, θα είναι ο αχώριστος σύντροφός σας.
M
M