Αρης Γιαβρής

Ιδέες για την καθημερινή μας διδασκαλία

Αυτές τις ιδέες και τις εμπειρίες καλό είναι τις μοιραζόμαστε μόνον εμείς
οι Φιλόλογοι.

Θα μπορούσε ίσως να ρωτήσει κάποιος: Γιατί δεν τις δημοσιεύεις σ' ένα blog, ώστε να δεις πώς ανταποκρίνονται οι αναγνώστες;

Η απάντηση είναι απλή.

Μερικά θέματα καθημερινής διδακτικής πρακτικής είναι τόσο ευαίσθητα, ώστε δεν είναι ανάγκη να θέσουμε τον προβληματισμό μας σε κοινή θέα.

Αν εκτεθούν απερίσκεπτα οι ανησυχίες και οι αγωνίες μας, είναι πιθανό να προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν.
Ήρεμη συζήτηση


Γι' αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο η ιστοσελίδα των Ιδεών να απευθύνεται αποκλειστικά σε εμάς τους Φιλολόγους.

Εδώ μπορούμε να συζητήσουμε ήρεμα.
Κωδικός Εξέχοντα Επισκέπτη


Αν έχετε δημιουργήσει τον κωδικό σας, πιέστε Log In / Είσοδος εδώ ή το πλήκτρο στην αρχή της σελίδας.

Αν δεν έχετε δημιουργήσει τον κωδικό σας, παρακαλούμε πιέστε το παρακάτω πλήκτρο.
M
M