Αρης Γιαβρής

Εξέχοντες επισκέπτες.

Μόνο για τους Φιλολογους

Περίληψη

40 Κείμενα για Περίληψη 1

40 Κείμενα για Περίληψη 13η Ψηφιακή έκδοση του 2016

•  40 κείμενα (άρθρα, δοκίμια, ομιλίες, συνεντεύξεις)

•  Πίνακας Ταυτότητας των κειμένων

•  Πίνακας αξιολόγησης των μαθητών

•  Οι Προσωπικές σας Σημειώσεις

•  Διεθνή τυπογραφικά πρότυπα ποιότητας

•  92 σελίδες

•  Μέγεθος αρχείου pdf: 1,26 ΜΒ

Η ταυτότητα του βιβλίουΤα 40 Κείμενα για Περίληψη είναι το πρώτο μιας σειράς βιβλίων  που αναφέρονται στην Περίληψη.

Καθώς, μάλιστα, απευθύνεται αποκλειστικά σε εμάς τους Φιλολόγους, οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει --κατά το δυνατόν-- τις διδακτικές μας απαιτήσεις.

Διαβάζοντας τη σύντομη εισαγωγή, θα διαπιστώσουμε ότι
η 3η ψηφιακή έκδοση του 2016 μάς προσφέρει "εργαλεία" για:

1.   Εύκολη πλοήγηση
2.   Πραγματική αξιολόγηση των μαθητών μας, και
3.   Αξιολόγηση του βαθμού δυσκολίας των κειμένων.
Αν έχετε ήδη τον Κωδικό Εξέχοντα Επισκέπτη,
πιέστε απλώς το πλήκτρο Login στην αρχή της σελίδας.

Η στάση των μαθητών μας
απέναντι στην ανάγνωση

Έξι αποκαλυπτικές εικόνες
Το σκηνικόΟι έξι (6) εικόνες αποτυπώνουν για πρώτη φορά την αναγνωστική συμπεριφορά των μαθητών μας.

Στις 6 εικόνες παρουσιάζονται:

  Ο μαθητής
  Μια καρέκλα
  Ένα τραπέζι-θρανίο
  Ένα κείμενο, και
  Ένα στυλό ή μολύβι.
Αν έχετε ήδη τον Κωδικό Εξέχοντα Επισκέπτη,
πιέστε απλώς το πλήκτρο Login στην αρχή της σελίδας.
M
M